Onze behandelingen

Lach je sterk

Een recht gebit maakt een mens blij en draagt bij aan een zelfverzekerd gevoel. 

Kortere behandelduur

Doordat de orthodontist en assistente samen efficiënt en doelgericht de controles en behandelingen doen, duurt een behandeling bij ons aanzienlijk korter. Lees de reviews. 

Intake

Tijdens deze eerste afspraak zal de orthodontist bekijken of een orthodontische behandeling zinvol is en wanneer je met de behandeling kunt starten. De orthodontist maakt tevens een inschatting van de soort beugel, de behandelduur en de kosten.

Aanvullend onderzoek

Dit is een afspraak met de assistente die de benodigde röntgenopnamen, foto’s en gebitsafdrukken zal nemen. Voorbeelden van foto’s  

Behandelplan

De orthodontist maakt vervolgens het definitieve behandelplan en zal dit met u doorspreken. U krijgt dan ook een passende kostenbegroting.

Samenwerking

Indien nodig overlegt de orthodontist met jouw tandarts of andere specialisten. Wij werken o.a. samen met kaakchirurgen, kaakfysiotherapeuten, kaakosteopaten en logopedisten.

Stabiliteit

De periode na de beugel is erg belangrijk, daar het gebit, net als de rest van het lichaam, gedurende het hele leven aan verandering onderhevig is. Retentie apparatuur zoals spalkjes en nachtbeugels zorgen voor stabiliteit na de orthodontische behandeling.