Kwaliteit

Kwaliteit     

Wat kunt u van ons verwachten:

 • een uitmuntende en hygienische praktijk
 • zorgvuldigheid en deskundigheid
 • er wordt goed naar u geluisterd en u krijgt een eerlijk advies
 • bij iedere controlebehandeling wordt u gezien door de orthodontist
 • geen wachtlijst
 • gespecialiseerd in behandeling van volwassenen
 • speciale zorg voor kinderen met een beperking

  1 x per 5 jaar vindt in onze praktijk intercollegiale visitatie plaats (visitatie)
  1 x per 2½ jaar vinden er audits plaats in het kader van de ISO 9001 certificering

       

Klanttevredenheidsonderzoek maart 2017

 • 8,9 Algemene score

Onze praktijk is in maart 2017 met succes opnieuw gecertificeerd.

In juni 2017 zijn we door collega orthodontisten gevisiteerd. Men was zeer lovend over onze werkwijze en bereikte resultaten.

Klachten

Uiteraard vernemen wij graag van u als iets u niet zint. Een goed gesprek kan immers misverstanden uit de weg ruimen. Indien u zich niet kunt vinden in het voorgestelde behandelplan raden wij u aan een tweede mening te vragen bij een andere orthodontist. Wij geven de daartoe benodigde röntgenopnamen en gebitsmodellen graag aan u mee. 

U kunt ook bellen naar het tandheelkundig informatiepunt (TIP): 0900 2025012