Overig

Klachten

Uiteraard vernemen wij graag van u als iets u niet zint. Een goed gesprek kan immers misverstanden uit de weg ruimen. Indien u zich niet kunt vinden in het voorgestelde behandelplan raden wij u aan een tweede mening te vragen bij een andere orthodontist. Wij geven de daartoe benodigde röntgenopnamen en gebitsmodellen graag aan u mee. 

U kunt ook bellen naar het tandheelkundig informatiepunt (TIP): 0900 2025012